آئین نامه داخلی مدرسه

 

آئین نامه انظباطی طلاب مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی
1- رعایت اصول آداب اسلامی
2- پای بندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
3- احترام به قوانین و مقررات مدرسه
4- اهتمام به زی روحانیت
5- عدم ترک مدرسه بدون اجازه
6- احترام اساتید و کارمندان مدرسه و داملاها
7- احترام به حقوق دیگران
8- بیداری یک ساعت قبل از اذان برای نماز تهجد
9- حضور در نمازهای پنجگانه
10- اهتمام به دروس مقرره
11- عدم مشاجره و منازعه در محوطه مدرسه
12- عدم توهین به شعائر اسلامی و ملی بطور کتبی و شفاهی
13- عدم رفع اصوات و ایجاد مزاحمت به همسایگان مدرسه
14- عدم استفاده از موبایل در کلاس درس و بحث و مدارسه
15- عدم اخلال و ایجاد وقفه در نظم و برنامه های مدرسه
16- عدم غیاب از دروس مدرسه و امتحانات
17- رعایت نظافت و بهداشت فردی و هجرها و محوطه
18- استفاده مستمر از کتب کتابخانه و کامپیوتردر وقت فراغت
19- پرهیز از بحث های سیاسی
20- همکاری مستمر با مسولین مدرسه

ارتباط با ما

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی

آدرس: ایران، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، روستای چنارلی

تلفن تماس : 01735469322

rbanihchinarli@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی