سفر مدیر حوزه علمیه ربانیه چنارلی جناب حاج صلاح الدین ایشان گوگلان به کشور چین
سفر استاد شیخ عصام الدین گوگلان به تاتارستان و دیدار با مفتی جمهوری تاتارستان