اعضای هیات علمی

استاد صلاح الدین گوگلان

مدیر و مدرس
مدیر مدرسه

استاد اسماعیل قدیری

امام جمعه، معاون و مدرس
معاون برنامه ریزی و نظارت

استاد عصام الدین گوگلان

مدرس، فارغ التحصیل دانشگاه فتح سوریه و دانشگاه امام اوزاعی لبنان
معاونت آموزش و پژوهش

استاد الله داد گوگلان

فارغ التحصیل از معهدالدولی دمشق (سوریه)

استاد زین العابدین قدیری

فارغ التحصیل دانشگاه فتح سوریه و دانشگاه اصلاح لبنان

استاد محمد گوگلان

فارغ التحصیل دانشگاه فتح سوریه و دانشگاه اصلاح لبنان

ارتباط با ما

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی

آدرس: ایران، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، روستای چنارلی

تلفن تماس : 01735469322

rbanihchinarli@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی