اساتید

محمد رحیم گوگلان

استاد قرآن

عبدالرحمان ابایی

مدرس و لیسانس علوم اسلامی

دردی محمد اولیایی

مدرس و لیسانس علوم اسلامی

عبدالهادی دانشگر

مدرس لیسانس فقه حنفی

احمد داودی

حافظ کل، مدرس، لیسانس فقه.روحانی حج کاروان های اهل سنت

اسلام خلقتی

مدرس سطح ۲

سیف الدین محمدیان

مدرس قرآن و لیسانس علوم قرآنی

رحمان قلی آدی زاده

مدرس و لیسانس علوم اسلامی

عبدالباقی دانشگر

مدرس قرآن،لیسانس علوم قرآنی

اراز محمد قرناسی

مدرس سطح ۲

ارتباط با ما

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی

آدرس: ایران، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، روستای چنارلی

تلفن تماس : 01735469322

rbanihchinarli@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی