آموزش کامپیوتر (ICDL)

کلاس آموزشی

آزمون کتبی مهارت کامپیوتر

آزمون عملی مهارت کامپیوتر

ارتباط با ما

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی

آدرس: ایران، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، روستای چنارلی

تلفن تماس : 01735469322

rbanihchinarli@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی