اعضاء شورای افتاء محفل فقهی احناف ترکمن صحرا

الحاج قربان محمد آخوند اونق

الحاج گلدی آخوند کمالی

الحاج محمد آخوند آمانی کرند

مولانا محمد حسین گرگیج

الحاج عبدالغفور آخوند یزدانی

الحاج خدای وردی قاری دردی پور

الحاج رجب محمد آخوند تقصیر حنفی

الحاج عبدالجبار آخوند نیک نهاد

الحاج احمد آخوند قربان پور

الحاج صلاح الدین آخوند گوگلان

الحاج دوست محمد آخوند تقصیر

اعضاء دبیرخانه محفل فقهی احناف ترکمن صحرا

الحاج عبدالرحمان آخوند پقه

الحاج عبدالعزیز آخوند حنفی

الحاج اسماعیل آخوند قدیری

الحاج عصام الدین آخوند گوگلان

ارتباط با ما

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی

آدرس: ایران، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، روستای چنارلی

تلفن تماس : 01735469322

rbanihchinarli@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی