محفل فقهی

معرفی محفل فقهی

تاسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می‌شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می‌گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آرا و گفتگو، مطرح می‌نمایند، تا رایی انتخاب گردد که حجت آن قوی‌تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک‌تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارایه نموده‌اند، به وضوح می‌توان تاثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسایل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می‌آید. تاسیس این مجامع، خود از نشانه‌های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام‌ در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسایل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسایل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می‌تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید. بدین جهت در سال 1383 محفل فقهی احناف ترکمن صحرا  با مشارکت علماء احناف ترکمن صحرا فعالیت خود را آغاز نمود که دبیرخانه دائمی و محل اجتماع محفل در مدرسه ربانیه چنارلی شهرستان مراوه تپه می باشد .

این محفل توسط اعضای اولین شورای فقهی با هدف رشد ، ترویج  و پاسداری از فقه و اصول حنفی ، افتاء و صدور احکام جدید در چهار چوب اصول فقه حنفی  اهل سنت و جماعت در رجب 1426 قمری  پایه گذاری شده است .  موضوع هر جلسه در مجمع عمومی با حضور شورای فقهی و سایر صاحبنظران فقهی طرح شده ، مورد بررسی دقیق و تبادل نظر قرار می گیرد و با رای  اکثریّت شورای فقهی رد یا تصویب می شود .  سمت عضویت شورای فقهی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست حتی برای یک لحظه . چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای شورای فقهی  به هر دلیل ، غیر ممکن شود ،  شورای فقهی ، شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت اعضاء به عنوان عضو شورای فقهی انتخاب می نماید . مجمع عادی محفل فقهی سالی سه  بار تشکیل شده و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثریت اعضاء ضرورت دارد . و مجمع فوق العاده محفل فقهی ممکن است در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره تشکیل شود .  دعوت برای محفل اعم از عادی و فوق العاده کتبی بوده و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل آن به اطلاع می رسد . موضوع هر جلسه در جلسه قبل اعلام می شود بنابر این روحانیون معزز حدود سه ماه فرصت  مطالعه و تحقیق  پیرامون موضوع جلسه آینده را  دارند .  محفل  فقهی هیئت  ای متشکل از سه نفر روحانی دارد که از بین خود یک نفر را دبیر مفل فقهی  انتخاب می کنند و دبیر محفل فقهی  ، نماینده محفل فقهی محسوب شده و از طرف محفل حق امضاء دارد . 

کلیه اسناد و مصوبات محفل فقهی با امضای مدیر عامل و اکثر اعضای شورای فقهی معتبر است.
در هر دوره بیش از 150 نفر از علماء اهل سنت ترکمن و بلوچ از گمیشان و بندر ترکمن گرفته تا راز و جرگلان به مباحثه می پردازند.

ارتباط با ما

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی

آدرس: ایران، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، روستای چنارلی

تلفن تماس : 01735469322

rbanihchinarli@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی