۹۷a415e8-f0f3-4a79-84d0-6863a9fe4e1b

چهلمین جلسه محفل فقهی ترکمن صحرا

چهلمین جلسه محفل فقهی ترکمن صحرا با حضور اکثریت اعضا در مورخه ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۹۵ در محل مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی برگزار و در مورد دو مسئله نصاب زکات و گذشت از حق ارث ،مقالات ارائه شد و پس از بحث و مباحثه امور ذیل به تصویب رسید.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*