کارکنان اداری

محی الدین گوگلان

مسئول تشریفات

اسعد عیدی

مسئول انفورماتیک

بابا مخدوم گوگلان

مدیر دفتر

نور قلی اولیایی

مسئول اجرایی

عبدالمنان امانی

مسئول تأسیسات

محمد صفا جانقربانی

آشپز مجموعه

عبدالمتین فروتن

سمعی و بصری

ارتباط با ما

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی

آدرس: ایران، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، روستای چنارلی

تلفن تماس : 01735469322

rbanihchinarli@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی