برگزاری چهل و پنجمین جلسه محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرا

چهل و پنجمین جلسه محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرا درروز چهارشنبه و پنج شنبه مورخه۷ ۲ و۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸ ، موافق با ۲۱ و ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری در محل مدرسه ربانیه چنارلی برگزار گردید.
در جلسه چهارشنبه با حضور اعضای محفل فقهی و مدیران کل بیمه ایران و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر استان گلستان و خراسان شمالی برگزار گردید ، که بعد از استماع سخنان کارشناسان عزیز ، مصوبات زیر به تصویب اعضای محفل فقهی رسید.
·بعضی از بیمه های مروجه که اکثر حق بیمه را دولت پرداخت می کند، همچون صندوق روستائیان و عشائر و تامین اجتماعی و بیمه های درمانی به دلیل دارا بودن جنبه تبرعی و تعاونی بودن این بیمه ها جایز است .
·بیمه های اجباری همچون بیمه کارمندان ادارات همچون فرهنگیان آموزش و پرورش و غیره ،
و بیمه آتش سوزی شهرک های صنعتی و  بیمه های حمل و نقل کالا (صادرات، واردات، ترانزیت، داخلی که از طرف سازمانهای دولتی اجبار باشد جایز است.
·بیمه های آتش سوزی و بیمه بدنه خودرو و غیره که در آن اجباری نباشد ، و بصورت اختیاری بیمه کننده حق بیمه را پرداخت می کند ، به علت وجود قمار و ربا   ناجایز است.
و جلسه روز پنج شنبه با حضور اعضای محفل فقهی و روحانیون حج کاروانهای حج اهل سنت استانهای گلستان و خراسان شمالی و محققین عزیز برگزار گردید که مصوبات زیر به تصویب اعضای محفل فقهی رسید.
·اگر حاجی قبل از هشتم ذی الحجه ۱۵ روز در مکه اقامت داشته باشد باید نمازش را کامل بخواند و در صورت مستطیع بودن در ایام نحر قربانی بر وی واجب می گردد.
·و اگر در مکه قبل از روز هشتم ذی الحجه ۱۵ روز اقامت نداشته باشد بنا به تحقیق وبررسی انجام شده توسط اعضای محفل فقهی در مورد اینکه آیا منی جزو مکه هست یا خیر ؟ دو نظریه وجود دارد : اکثریت اعضاء محفل فقهی منی را جزو مکه نمی داند . لذا شخص مذکور باید نمازش را قصر کند و قربانی بر وی لازم نیست.  الله اعلم بالصواب
محفل فقهی به حجاج و روحانیون کاروانها توصیه می کند که در مورد مساله فوق به دیدگاه علمای دیگر احترام گذاشته و جهت حفظ وحدت در کاروانها تلاش نماید.
اعضای اصلی شورای افتاء :
استاد گلدی آخوند کمالی
استاد خوجه دردری آخوند غراوی
مولوی خیر الله یعقوبی
استاد خال محمد آخوند سرفراز
ا ستاد صلاح الدین آخوند گوکلان
استاد عبدالعزیز آخوند حنفی
استاد رامین آخوند قورچایی
استاد اسماعیل آخوند قدیری