آغاز سال تحصیلی جدید سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰

 

آغاز سال تحصیلی جدید طلاب مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی با رعایت پروتکل های بهداشتی و هماهنگی ستاد کرونای شهرستان مراوه تپه
و با دعای خیر اساتید محترم

در تاریخ ۷-۶-۹۹