برگزاری مسابقات سیره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ویژه دانش آموزان

برگزاری مسابقات فرهنگی{سیره پیامبراکرم(ص}به مناسبت هفته وحدت و روز دانش آموز
و اهداء جوایز به دانش اموزان عزیزی که رتبه های خوبی کسب نمودند.
۱۲آبان ماه مطابق با۱۶ربیع الاول